Zkrutné pero je šroubovitou válcovou perem, které má nejméně jeden a půl činného závitu. Je kvalifikovaná přijímat vnější síly působící v jejích plošinách vertikalních k ose vinutí účinkující krouticí okamžik ve smyslu svinování nebo rozvinování. Tyč je při pracovní zkrutného pera namáhán na ohnutí.

Zkrutné pružiny

Autor: tony_duell
Źródło: http://www.flickr.com

Zkrutné pružiny vinuté se nejčastěji uživa jako nápor aretační západky uzavírajicí regresivní průběh. Zkrutných per použiváme na přiklád v ručních brzdách automobilů. Zkrutné pružiny upotřebují se široce k uchvávání točivé energie nebo k zachovávaní nátlaku na krátkou dálku.

V pružině musí být zajištěný dostatečný prostor, aby pružina skvěle pracovala. Zkrutné pera měly by být užité ve směru, ve kterém jsou vinuty závity. Většina pružin zkrutných má standardní zakončení, ale není to pravidlo. Pružinarny produkují pružiny podle požadavku klienta dle dodaných rozměrů, výkresů nebo ukázky. Zkrutné pružiny jsou použivane v spousta odvětvích.

Zkrutné pružiny (Vanel prodává zkrutné pružiny) čili rovněž torzní pružiny hromadí mechanickou silu v moment síly, který je zpříma proporcionalní zkrutu. Zkrutné pera se produkuje především z kovových či pryžových drátů, pásů nebo tyčí, zkrutné pera pro jemnější užití se vyrábějí z suroviny jako je například hedvábí, skelná nebo křemenná vlákna.

Zkrutné pružiny se produkuje ve dvou základních uskutečnnění a to buď s přiléhajícími závity eventualně s vůlí v rozmezí závitů. Pro zatížené pera se výsadně upotřebují pružiny se závity přiléhavými. U těchto pružin avšak vznika při výrobní funkci k oboustrannému mnutí mezi závity, což může způsobit zhoršení životnosti pružiny. Kromě to přiléhající závity zpravidla brání perfektnímu okuličkování pera. Proto jsou pro cyklické zatížení upotřebováne pera vinutého s vůlí mezi závity.

Tento druh per je použivaný v rozmanitých předmětech. Jsou to třeba všeho týpů komunikační prostředky, mašiny a stroje. Pružiny zkrutné můžeme najít také na přiklád u garážových vrat, kde plni podstatnou role. Interesantní je to, že použiva se jejích také v kuchyní, myslíme tady o pružinách, kterými můžeme uzavřet speciální týp sklenic.

Využití zkrutných pružin, stejně jako využití per vůbec, je časté a můžeme zaručit, že málem každá věc, kterou použivaté má něco společného s pružinámi.