Existuje aspoň několik druhů pružin. Jejich výroba je opravdu složitým postupem. Jistě nejpodstatnější je počátek výroby per. Procesem, který má vliv na celou výrobu pružin, je formování. Z toho důvodu je to tak důležité. To jak vypada pero má také vliv na její atributy a je to však nedůležitější.

Sprężyna

Źródło: http://www.sxc.hu/

Výroba pružin se skláda z pár fáz. První fáze to tvarování per, které je hodně podstatné protože má vlív na celý postup výroby. Druhá věc, kterou děla se s pružinama to tepelní stabilizace. Má to vliv na trvalost per. Jde o zvětšení trvanlivosti pera. Potom pero přechází povrchovou úpravu mechanickou a hodně důležité úpravy antikorozní a značení povrchu. Významné jsou zkoušky kvality, které mají některe pružiny. Jenom takové zkoušky mohou davát nám záruku, že výrobek je nejlepší jakosti.

Nejpopularnější samozřejmě jsou pera tlačné, které můžeme nalézt ve věcích, které užívamé každodenně. Dobrým příkladem jsou propisky, které uvnitř mají nevelké pružiny tlačné. Jiným zajímavým příkladem užiti per tlačných jsou pera, které najdeme v naších automobilech nebo v jiných komunikačních prostředkách. Přečtěte si více o tomto: pohled.

Druhý hodně popularní druh pružin to pružiny tažné. Nejzakladnějším úkolem takových pružin je shromaždění sily, kterou později mají v konkrétním čase opět vydát. Velice důležité je též zeslabování nárazy a otřesy a zachovávaní stability mašín. Pozoruhodné je, že takový typ pružin většina z nás má v svých domech – myslíme tady o oknech, které ve většině případů mají pružiny tažné, které pomáhají je otevírat a zavírat.

Výroba pružin je složitým procesem, během kterého používané jsou rozmanité materiály. Určitě nejpopularnější jsou pružiny kovové. Druhý typ to pružiny pryžové. Jistě této žánry pružin můžeme rozčlenit na menší skupiny.

Významný je také namáhání per. Možne je rozdělit je do pár skupin, první skupina to pera, kterých materiál nezůstal využitý optimálně – jsou to pera namáhané ohnutím. Další skupinou jsou pera kovové zatěžované ohybem. Myslíme tady o listových pružinách, které díky tření mezi listy mají tlumící výsledek, vzpěrné listové pružiny, které díky tuhost zmenšuji se až k nule, a také šroubovité pera zkrutné a pružiny spirálové.

Sprężyna na czarnym tle

Autor: http://pixabay.com/
Źródło: http://pixabay.com/

Existuji rovněž pružiny namáhané krutem. Nejdůležitější jsou pružiny šroubovité válcové, zároveň tažné jak i tlačné. Meně popularní jsou pera šroubovité kuželové, zkrutné a též pružiny namáhané kombinovaně. Příkladem tých posledních jsou pera talířové a kroužkové.