Tag : transportních

transportních

Written on Jun, 22, 2018 by in Uncategorized
Pera mohli bychom na pár druhů. Každý žánr má trochu jinou podobu. Také jejích úkole jsou různé. Nejvíc známy druh per to určitě pera tláčné, které jsou užívané v různorodných odvětvích průmyslu. Trošku meně známym týpem pružin jsou pružiny tážné, které nejčastějí můžeme nalézt v dveřech nebo oknech. Třetím hodně zakládním druhem per jsou zkrutné pružiny.
Continue Reading...
Written on Jun, 21, 2018 by in
Malokdo ví, že existuje pár typů per. Většina z nás spojuje pera jen s pružinami tlačnými, které jsou nejpopularnějším týpem pružin. Je to základní a mnohdy rovněž i koneční mysl lidí, kdy musejí něco mluvit o pružinach. Tento předmět je víc složity než myslíte.
Continue Reading...