Většina lidí, kdy ma, kdy mají něco řict o pružinách jasně budou mluvit o pružinách tlačných. Je to naší základní sdružování z pružinami. Vyplýva to z toho, že je to nejpopularnější druh pružin. Meně přistupnější jsou tažné pružiny.

Tážné pružiny (pružiny tážné z jsou v válcovým tvaru s kruhovým průřezem a v rozmezí pružinových závit je minimální dálka, aby se mohla zdlouhavost pružiny protáhnout. Jejích úlohou je nahromadit v sobě energii, kterou v konkrétní čase zase vydají. Velmi důležité je též tlumení nárazy a otřesy, chránění rovnováhu některých strojních celků a napomáhavaní jejich jednoduššímu panovaní a též zajišťovaní stálou přítlačnou sílu anebo zpětný pohyb.

Tažné pružiny ve strojích

Autor: mpclemens
Źródło: http://www.flickr.com

Většinou počínání pera je takové, že pero silou vyváženou velikosti její výchylky z klidové polohy a ve směru naproti této odklonu. Nejsnadnějšší je řict, že pružina je přístroj využitkovaný k zachycení a akumulaci energie, tišení rázů a zachvívání.

Nejfrekventovanějí tažné pružiny můžeme nalezt v různého typu dopravních prostředkách. Pokud odemknete kryt svého automobilu kvapně zpozorujete pár per, diky kterým Váš vůz může náležitě pracovat. Zajímavé je to, že tažné pružiny jsou velmi závažné rovněž na příklad ve dveřích, a myslíme tady o zvláštním typě dveří, tzn. o garážových vratách. Je to velmi pozoruhodný způsob použití takových per, protože tažné pružiny tvoří celou strukturu.

Pružiny jsou situované vertikálně a vedle celého křídla garážových vrat a tím též tvoří nutnou protiváhu pro jemné a nezátěžové vedení. Tyto tažné pružiny fungují pomocí jednoduchého zařízení kladek. Pokud vrata jsou uzavřene pružiny tažné jsou nanejvýš napnuté. Obyčejně pera tažné v garážových dveřích jsou dimenzovanány na provoz kolem 15 tisíc cyklů, a to znamena okolo 10 let užívání. Je to jen jedná z spousta věcí, které používají per tažných. Jsou one poněkud míň známé pro obyčejného člověka, ale lidé, kteří mají zajem o techniku samozřejmě budou vědět jak vypadají a kde se použiva takových pružin.

Stejně jak v případě pružin tlačných musíte přislušně starat se o stav per tažných. Nejdůležitější je použivaní mazacího oleje. Ochrání to pružiny před korodovaním a díky tomu budete mohli dlouho a výborně jí použivát.