Výroba pružin je složitým postupem. Nejsložitější je záčatek výroby per. Jde tady o tvarování, které ma vlív na celou produkce pružin, a z toho důvodu je tak významné. Vzhled pera ma také vliv na její vlastnosti a je to však nejzakládnější.

Druhá etápa procesu produkcí pružin je tepelní stabilizace. Jde tady o zvětšení odolnosti pera. Potom pero přechází povrchovou úpravu mechanickou a velice podstatné úpravy antikorozní a značení povrchu. Důležité jsou testy kvality, které mají některe pružiny. Jenom takové testy mohou davát nám záruku, že výrobek je nejlepší jakosti.

Samozřejmě výroba pružin ma velký vliv na atributy per. Různé typy per byly tvarované jínou metodou.

Tlačné pružiny

Autor: Daren
Źródło: http://www.flickr.com

Pružiny je možné rozdělit na několik rozmanitých skupin. Jistě nejpopularnějším žánrem per jsou pera tlačné, se kterými se setkáváme každého dne. Většina z nás si vůbec toho neuvědomuje.Pružiny tlačné můžeme nalézt v malých a velkých věcích, kterých užívamé každodenně. Skvělým příkladem jsou předměty, kterých každý z nás doopravdy používá – propisky, vevnitř kterých můžeme nalézt malé pera tlačné – výroba pružin. Velice významné použíti pružin tlačných pera, které můžeme nalézt v různorodného žánru dopravních prostředkách.

Tažné pružiny ve strojích

Autor: mpclemens
Źródło: http://www.flickr.com

Druhý hodně popularní typ pružin je pera tažné. Jejích nejpodstatnějším úkolem je shromaždění sily a pozdějí její opětné vydavání. Hodně významné je rovněž zeslabování nárazy a otřesy a zachovávaní stability mašín. Většina z nás takové pera ma v svých oknech, kde úkolem per je snadnější otevírání a zavírání.Rozdělení per je možné také z důvodu materiálů, který zůstal použity do jejích výroby. Nejvic popularní jsou určitě pera udělané z kovu. Druhým žánrem pružin jsou pera pryžové. Co je jasné, týto skupiny je možné rozdělit dále na menší skupiny.

Velice významný je rovněž způsob jakým pružiny jsou namáhané. První skupina to pružiny, kterých materiál nezůstal využitý optimálně – jsou to pera namáhané ohnutím. Velkou skupinu tvoří pera kovové zatěžované ohybem. Myslíme tady o listových pružinách, které díky tření mezi listy mají tlumící výsledek, vzpěrné listové pera, které díky tuhost zmenšuji se až k nule, a takétéžrovněž šroubovité pružiny zkrutné a pera spirálové.

Existuji také pružiny namáhané krutem. Nejzakladnější jsou pružiny šroubovité válcové, zároveň tažné jak i tlačné. Meně popularní jsou pera šroubovité kuželové, zkrutné a rovněž pružiny namáhané kombinovaně. Příkladem tých posledních jsou pružiny talířové a kroužkové.