Všechny stroje, které uživame každého dne skládají se z mnoha dilů. Každa z týchto dilů je velmi podstatna a plní svou funkce. Jasně všechny součástí musejí být skutečné, aby celá mašina dobře pracovala a nám sloužila.

Pružiny ve strojích

Autor: mendhak
Źródło: http://www.flickr.com

Při nabídce pera musíme zpravidla spočitat průměr jejího drátu, počet činných závitů a její volnou rozvleklost. Z toho důvodu potřebujete zvolit zatěžující sílu, průměr pera a její surovinu.

Kovové pružiny se vyrábí tvářením za tepla nebo za studena. Forma výroby zaleží na žánře pružiny, požadovaných vlastnostech a velikostech užité suroviny. Pro produkce kovových pružin uživa se pár surovin. Nejčastějí je to korozivzdorná ocel nebo slitina měď. Šroubovité tažné pružiny jsou vyráběny z drátů a tyčí kruhového průřezu s konstantním průměrem. Pružina zpravidla navíjená zastudena, pozdějí muže být dále tepelně obrobená.

Výroba per v dnešní době (vidět) většinou je automatická. V speciálných tovarnách, které produkují jen pera je pár robotů, které dělali celou prací. Jasně lidé musejí revizovat pracé strojů a je to nutné pro jejích výborné fungovaní. Avšak automatizace zrychlila a usnadnila výrobení per.

kov

Źródło: www.morguefile.com

Při promačkávání za studena je polotovar při pokojové temperatuře umístěny do průtlačnice a je – nářadím, které je nazývané průtlačníkem – vytlačován naproti jeho pohnutí. Je to možne díky tomu, že většina kovů se dá tvarovat. Jsou též hliníkové směsy, které není možno tvářet za pokojové teploty. V tímto případě je potřeba materiál zahřívat na konkretní teplotu. Ohřevaním se zvětšuje tvarovost metalu a dochází k poklesu normalního odporu.

Každé pero musí mít několik dozorů. Jde tady o hodnotu suroviny a hodnotu výrobků. Mohli bychom tady rozčlenít tří etapy, první je úvodní revize, potom revize v průběhu sámé produkcí a na koncí kontrola výstupní. Důraz je kladen na rozměry a nezlomnost suroviny.

V tovarnách můžete nabýt nejznamější žánry a velikosti per, tehdy jde o sériovou produkce. Možne je rovněž objednání meně popularních žánrů, pišeme tady o výrobě kusové. Pera je možne produkovat na pár stylů, všechno zavísí na tím jakou pružinu chceme. Před koupením pružiny důkladně zkontrolujte jaký týp pružiny potřebujete. Jestli nejste jistý můžete požádat o pomoc kutila nebo mechanika.