Tag : materiály

materiály

Written on Jun, 22, 2018 by in Uncategorized
Pera mohli bychom na pár druhů. Každý žánr má trochu jinou podobu. Také jejích úkole jsou různé. Nejvíc známy druh per to určitě pera tláčné, které jsou užívané v různorodných odvětvích průmyslu. Trošku meně známym týpem pružin jsou pružiny tážné, které nejčastějí můžeme nalézt v dveřech nebo oknech. Třetím hodně zakládním druhem per jsou zkrutné pružiny.
Continue Reading...
Written on Mar, 15, 2018 by in Uncategorized
Existuje aspoň pár druhů pružin. Jejich výroba je opravdu komplikovaným procesem. Určitě nejzakládnější je záčatek výroby per. Postupem, který má vliv na celou výrobu pružin, je tvarování. Proto je to tak zakládní. To jak vypada pero má také vliv na její atributy a je to avšak nejvýznamnější.
Continue Reading...