Spoustu krát máme na mysli cosi podniknout, ale potom na to zapomínáme a neuděláme to. Jestli chceme odstranit jakýsi odpadek do koše, jistě ho odstraníme jestliže koš uzříme.

Pokud koš nebude po ruce či nebude někde v naši bezprostřednosti, odpadek buď to nebudeme si pamatovat vyhodit, popřípadě naopak ho odstraníme tam, kde se odstraňovat nemá. /

Často cosi neuděláme, protože si čehosi nepovšimneme či o daném tématu nic nevíme. Různé věci nám smí dát na paměť naše původní potřeby. Třeba takové kontejnery na odpad jistě budou mnohem pěknější pokud budou různobarevné – více užitečných rad. Pokud též bude vlastnit větší objem, jistě ho vždy uvidíme a odpadek odstraníme mnohem rychleji do takového kontejneru než do přírody. Kontejnery na odpad se jíž produkují ve velkém počtu. Lidi je stále více a smetí též. Jestliže bychom si pořizovali kontejner domů, můžeme ho namalovat konkrétní barvou a tak rozpoznat, který kontejner se k čemu bude užívat. /
osouseč

Autor: Zucker Kommunikation
Źródło: http://www.flickr.com
boudy pro telata

Autor: Florian Kreitmair
Źródło: http://www.flickr.com
Mnohdy když stavíme obydlí, uvažujeme, kterou barvou či jakovým způsobem ho vytvoříme. Pokud máme doma hospodářství, můžeme koupit boudy pro telata. Jestliže nevlastníme dostatek místa na pastvě pro všechen dobytek, takovéto boudy jsou konkrétně pro nás. Boudy pro telata se prodávají v tvrdé sestavení i s ohradou. Bez obtíží se do ní vleze potrava a voda. Při nepříznivém počasí se zvíře vždy smí ukrýt do boudy. Produkují se jak menší tak i větší.
www.kingspanenviro.com/

Źródło: www.kingspanenviro.com/

Do větší boudy se vleze více zvířat. Můžeme ale zvolit boudu jenom pro jedno tele. /

Není nutné dělat něco více krát. Jestliže si zhruba vybavíme, jak by co se mělo jevit, vše bude lepší.