Monthly Archives: June 2018

Archive of posts published in the specified Month

Written on Jun, 22, 2018 by in Uncategorized
První ze zásadních činností, jakou děláme v upraveném bytě, je vymalování zdi. Ne pokaždé je to ale tak jednoduché jak se nám smí zdát. Je dobré si nejprve pozjišťovat o tom užitečné instrukce než se do toho dáme. /
stěny různých pokojů můžeme vymalovat nebo také vytapetovat.
Continue Reading...
Written on Jun, 22, 2018 by in Uncategorized
V dnešní době nakupovaní na internetu je něčím běžným a děla to už většina z nás. Na internetu kupujeme rozmanítého žánrů věcí, napřiklad knihy, cedečka nebo oděv. Myslime, že vyplati se Vám to, abyste zkusily koupit na internetu též boty.
Continue Reading...
Written on Jun, 22, 2018 by in Uncategorized
Výroba pružin je spletitým proces. Na vzniku určitě nejpodstatnější je navijení a tvarovaní pera. Je to moment, od kterého zavíší celý postup výroby pružin. Druhá věc, kterou se děla z perama je tepelní stabilizace, které jmenuje se tepelním úpravením. Třetí etapa je spletitá a ma pár součástí. Je to povrchova úprava mechanická, kterou je možné rozčlenit na tří fáze.
Continue Reading...
Written on Jun, 22, 2018 by in Uncategorized
Pera mohli bychom na pár druhů. Každý žánr má trochu jinou podobu. Také jejích úkole jsou různé. Nejvíc známy druh per to určitě pera tláčné, které jsou užívané v různorodných odvětvích průmyslu. Trošku meně známym týpem pružin jsou pružiny tážné, které nejčastějí můžeme nalézt v dveřech nebo oknech. Třetím hodně zakládním druhem per jsou zkrutné pružiny.
Continue Reading...